Voor de logistieke sector

Meer doen in minder tijd. Dat is het doel. Hiervoor zullen we moeten zoeken naar oplossingen om processen van verschillende partijen te coördineren en integreren. Het veranderen van de logistieke structuur voor e-commerce begint om met alle betrokkenen eenduidige afspraken te maken over informatieverzameling [...]

Logistieke processen onder de loep

Meer doen in minder tijd

Als vervoerder bent u constant op zoek naar mogelijkheden om uw huidige dienstverlening en processen te verbeteren en te optimaliseren. Kunnen processen sneller? Efficiënter? Kunnen we activiteiten afstoten of juist integreren in onze eigen activiteiten? De mogelijkheden hiervoor liggen intern, maar ook extern! elogical onderzoekt de mogelijkheden van een open netwerkstructuur waarin verschillende vervoerders, IT bedrijven, Kenniscentra en (web)winkeliers samenwerken om tot efficiëntere logistieke processen te komen. Zo kunnen we meer doen in minder tijd.

Meer doen in minder tijd. Dat is het doel. Hiervoor zullen we moeten zoeken naar oplossingen om processen van verschillende partijen te coördineren en integreren. Het veranderen van de logistieke structuur voor e-commerce begint met het maken van eenduidige afspraken over informatieverzameling en informatieuitwisseling met alle betrokkenen. Of zoals het Topteam Logistiek dit zegt: “Naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem; een open ICT platform”.

Uw dienstverlening optimaliseren

Dit ‘open platform’ zal meer moeten kunnen dan alleen in de informatievoorziening voor hele containers of vrachtwagens voorzien. Het zal in staat moeten zijn om op het kleinste niveau, dat van individuele producten, te functioneren. Alleen dan kunnen we in de e-commerce logistiek een grote sprong voorwaarts bewerkstelligen. elogical wil samen met de logistieke sector hard werken om deze grote sprong voorwaarts mogelijk te maken.

elogical is een samenwerking van onderstaande partners. Kijk voor meer informatie over elogical onder ‘over ons‘.

Partner van elogical: Erasmus Universiteit Rotterdam

Partner van elogical: ScanYours

 

 

Nederland loopt voorop in internet- gebruik en bij de ontwikkeling van nieuwe logistieke concepten. Deze nieuw ontwikkelde concepten kunnen ook in andere landen geimplementeerd gaan worden.
Dr. Kees Jan Roodbergen